• -3654_1349x800.png
  • -7481_1349x800.png
  • -7975_1349x800.png
  • -1217_1349x800.jpg
  • -5042_1349x800.jpg
  • -1068_1349x800.jpg
  • -3431_1349x800.jpg
  • -6833_1349x800.png

HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG TẬP THỂ THỰC HIỆN TỐT VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ

  Ngày 18/6/2017, Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tuyên dương 259 cá nhân, tập thể tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và gương “Người tốt, việc tốt” năm 2016 - 2017.

      Tại buổi lễ, Ban chấp hành Công đoàn SIVC vinh dự được Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen và kỷ niệm chương về thành tích tập thể tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

BCH Công đoàn SIVC được Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen tập thể tiêu

biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

Đối tác

717046117681021.jpg 486694649790077.jpg 054624188068175.jpg 939863259730012.jpg 618180599405213.jpg -317.jpg 9043446084427190.png 145817928687401.jpg 806892218181292.png 3177654534442310.jpg 8447707002648190.png 6341244155526930.jpg 9784465175440250.jpg 9993118633286870.jpg 0859395913557580.jpg 886878648943038.jpg 9656435173017150.png