• -3889_1349x800.jpg
 • -3654_1349x800.png
 • -3828_1349x800.jpg
 • -7975_1349x800.png
 • -1720_1349x800.jpg
 • -5042_1349x800.jpg
 • -1068_1349x800.jpg
 • -3431_1349x800.jpg
 • -6833_1349x800.png

Đội ngũ

Cơ cấu về nhân sự của SIVC
Tổng số nhân viên của SIVC là: 209 người trong đó:
 • Sau đại học: 06 người.
 • Đại học: 178 người.
 • Khác: 25 người.
Stt Họ và tên Quá trình công tác Thâm niên công tác
01 Nguyễn Văn Thọ
 • Chức danh: Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc.
 • Nguyên Vụ trưởng Ban Vật giá Chính phủ.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số 06082Đ1;             Thẻ FRICS 1262834.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ Kinh tế, Luật sư.
 • Thành viên Viện Thẩm định Hoàng gia Anh (FRICS).
 • Thành viên Hiệp hội Môi giới Bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương (VPC).
 • UV. BCH Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh.
34 năm
02 Trương Văn Ri
 • Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số 06077Đ1.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.
 • Kinh nghiệm công tác: Trưởng phòng Vật giá - Sở Tài chính tỉnh An Giang; Phó Giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang; Trợ lý Tổng Giám đốc SIVC; Phó Tổng Giám đốc SIVC.
39 năm
03 Lê Minh Toán
 • Chức danh: Phó Tổng Giám đốc.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số II 05060.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ Luật, Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kinh tế.
 • Kinh nghiệm công tác: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.
22 năm
04 Đào Vũ Thắng
 • Chức danh: Ủy viên HĐQT, Trợ lý Tổng Giám đốc.
 • Thẩm định viên về giá. TĐG số IV 06208;                    Thẻ MRICS số 6650552.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Cơ khí.
 • Thành viên Viện Thẩm định Hoàng gia Anh (MRICS).
 • Thành viên Hiệp hội Môi giới Bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương (VPC).
 • Kinh nghiệm công tác: Giám đốc Chi nhánh SIVC Cần Thơ; Sóc Trăng; Đăk Lăk; Gia Lai; Kon Tum; Quảng Ninh; Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Giám đốc Ban Công nghệ Thông tin, Trưởng Ban Kiểm soát.
14 năm
05 Hồ Bảo Huy
 • Chức danh: Giám đốc Ban nghiệp vụ TĐG I
 • Thẩm định viên về giá. TĐG số VIII13.817.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sau đại học, Kỹ sư Cơ khí, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.
 • Kinh nghiệm công tác: Phó Trưởng phòng Động sản, Giám đốc Chi nhánh SIVC Phú Yên; Quảng Nam.
15 năm
06 Nguyễn Minh Châu
 • Chức danh: Giám đốc Ban Nghiệp vụ TĐG VI
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số IX.1057.
 • Kiểm toán viên.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán.
 • Kinh nghiệm công tác: Trợ lý Kiểm toán; Chuyên viên Thẩm định giá trị doanh nghiệp.
08 năm
07 Dương Hoài Bắc
 • Chức danh: Giám đốc Chi nhánh SIVC Bình Định.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số V09.223.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng.
 • Kinh nghiệm công tác: Phó phòng Thẩm định giá; Phó Giám đốc Chi nhánh SIVC Bình Định.
14 năm
08 Hồ Như Hải
 • Chức danh: Phó Giám đốc Chi nhánh Bình Thuận.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số V09.236.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.
 • Kinh nghiệm công tác: Chuyên viên thẩm định.
16 năm
09 Nguyễn Hoàng Thanh
 • Chức danh: Phó Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Long.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số V09.279.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Điện tử.
 • Kinh nghiệm công tác: Phó phòng Thẩm định giá; Trưởng phòng Thẩm định giá.
14 năm
10 Nguyễn Cảnh Sơn
 • Chức danh: Giám đốc Chi nhánh Nghệ An
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số IV06.321.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Tin học.
 • Kinh nghiệm công tác: Phó Giám đốc Chi nhánh SIVC Nghệ An; Trưởng Văn phòng Đại diện Thanh Hóa.
12 năm
11 Hồ Công Hiếu
 • Chức danh: Phó Giám đốc Chi nhánh Nghệ An
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số VI10.364.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật.
 • Kinh nghiệm công tác: Chuyên viên Thẩm định giá.
12 năm
12 Nguyễn Văn Vốn
 • Chức danh: Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số VI10.448.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.
 • Kinh nghiệm công tác: Chuyên viên Thẩm định.
14 năm
13 Nguyễn Thị Tuyết Anh
 • Chức danh: Phó Giám đốc Chi nhánh Đắk Lắk.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số VIII13.715.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.
 • Kinh nghiệm công tác: Giám đốc Chi nhánh SIVC Đắk Nông.
13 năm
14 Trà Huỳnh Thanh Trúc
 • Chức danh: Giám đốc Ban Kiểm soát Chất lượng
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số XII17.1876.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế .
 • Kinh nghiệm công tác: Giám đốc Ban Kiểm soát Chất lượng, Chuyên viên Thẩm định giá..
08 năm
15 Trịnh Thị Nhàn
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng Kiểm soát Chất lượng - Chi nhánh SIVC Hà Nội.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số VIII13.897.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.
 • Kinh nghiệm công tác: Chuyên viên.
12 năm
16 Bùi Tuấn Đôn
 • Chức danh: Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 - Chi nhánh SIVC Hà Nội.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số IX14.1092.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân qtkd.
 • Kinh nghiệm công tác: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ.
05 năm
17 Nguyễn Vũ Trường Giang
 • Chức danh: Trợ lý Tổng Giám đốc
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số XII17.1707.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Địa chất.
 • Kinh nghiệm công tác: Trợ lý Tổng Giám đốc; Chuyên viên Thẩm định giá.
09 năm
18 Lê Quốc Việt
 • Chức danh: Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số X15.1446.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán –  Kiểm toán.
 • Kinh nghiệm công tác: Chuyên viên Thẩm định.
09 năm
19 Đặng Thị Tâm
 • Chức danh: Giám đốc Ban Tài chính – Kế Toán
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số XI16.1597
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính – Tiền tệ - Tín dụng.
 • Kinh nghiệm công tác: Kế toán tổng hợp; Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán; Chuyên viên Thẩm định giá.
12 năm
20 Phạm Văn Lào
 • Chức danh: Phó Giám đốc Chi nhánh SIVC Gia Lai
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số XI16.1532
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Kế toán .
 • Kinh nghiệm công tác: Phó Giám đốc Chi nhánh SIVC Gia Lai.
13 năm
 

Đối tác

717046117681021.jpg 486694649790077.jpg 054624188068175.jpg 939863259730012.jpg 618180599405213.jpg -317.jpg 9043446084427190.png 145817928687401.jpg 806892218181292.png 3177654534442310.jpg 8447707002648190.png 6341244155526930.jpg 9784465175440250.jpg 9993118633286870.jpg 0859395913557580.jpg 886878648943038.jpg 9656435173017150.png