• -3889_1349x800.jpg
  • -3654_1349x800.png
  • -3828_1349x800.jpg
  • -7975_1349x800.png
  • -1720_1349x800.jpg
  • -5042_1349x800.jpg
  • -1068_1349x800.jpg
  • -3431_1349x800.jpg
  • -6833_1349x800.png

SIVC thẩm định giá một số dự án định giá rừng tiêu biểu

Stt Tên Đơn vị Tài sản thẩm định
1 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận Bảng giá rừng.
2 Ban QLDA Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng Bảng giá rừng.
3 Chi cục Lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa Bảng giá rừng.
4 Sở Tài chính tỉnh KonTum Lâm sản từ khai thác tận dụng 9,9 ha rừng tự nhiên và rừng trồng
Lâm sản từ khai thác tận dụng 2,3376 ha rừng tự nhiên tại Tiểu khu 406, 474, 475 xã Đăk Tăng và xã Măng Cảnh, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Lâm sản từ khai thác tận dụng 2,3376 ha rừng tự nhiên tại Tiểu khu 429,473,471,472  xã Ngọc Tem và xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Lâm sản từ khai thác tận dụng 6,72 ha rừng tự nhiên, rừng trồng tại Tiểu khu 519, 520, 521 huyện Kon rẫy, Kon Tum
Lâm sản từ khai thác tận dụng 674,9 ha rừng tự nhiên tại Tiểu khu 755,756,762  xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Lâm sản từ khai thác tận dụng 770,95 ha rừng tự nhiên tại Tiểu khu 721,734 xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Lâm sản từ khai thác tận dụng 58,4 ha rừng tự nhiên tại Tiểu khu 101 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
Lâm sản khai thác tận dụng 379,9 ha rừng tự nhiên.
5 Sở Tài chính tỉnh Bình Phước Quyền sử dụng đất dự án trồng 451,6 ha rừng tại xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Quyền sử dụng đất dự án trồng 615,6 ha tại tiểu khu: 220, 221 và 227 - Ban QL rừng phòng hộ rừng Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
6 Ban quản lý Dự án Nhà máy Chế biến gỗ MDF Kiên Giang Lâm sản (chưa khai thác) từ rừng tràm phòng hộ, công trình xây dựng, hệ thống kênh, mương xã Vân Khánh, huyện An Minh, Kiên Giang.
Lâm Sản (Chưa khai thác) từ rừng tràm phòng hộ, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Lâm sản (chưa khai thác) từ rừng tràm phòng hộ, hệ thống kênh mương, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, Kiên Giang.
7 BQL Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh GĐ 2014 - 2015 (Vĩnh Bình) Thẩm định giá gỗ (68.796 cây) khai thác trong phương án tỉa thưa điều chỉnh mật độ khu rừng giống chuyển hóa thuộc tiểu Khu 8, khoảnh 11, tại ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
8 Công ty Cổ phần Thế Kỷ Trang trại trồng cao su và trồng rừng.
9 Công ty TNHH MTV Thương mại - Môi trường Thiên Phước Thẩm định giá trị 1.287.248 m3 vật liệu san lấp tận thu; Quyền sử dụng đất; Rừng cao su tại Số 11/2/19 khu phố 11, đường Nguyễn Văn Tiên, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
10 Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành Rừng trồng (diện tích: 2.743.635 m2)
11 Công ty TNHH TM DV Xuất nhập khẩu Kim Huỳnh Thẩm định giá 500ha vườn cây cao su tại tỉnh Đăk Lăk
Stt Tên Đơn vị Tài sản thẩm định
1 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận Bảng giá rừng.
2 Ban QLDA Phát triển Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng Bảng giá rừng.
3 Chi cục Lâm nghiệp – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa Bảng giá rừng.
4 Sở Tài chính tỉnh KonTum Lâm sản từ khai thác tận dụng 9,9 ha rừng tự nhiên và rừng trồng
Lâm sản từ khai thác tận dụng 2,3376 ha rừng tự nhiên tại Tiểu khu 406, 474, 475 xã Đăk Tăng và xã Măng Cảnh, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Lâm sản từ khai thác tận dụng 2,3376 ha rừng tự nhiên tại Tiểu khu 429,473,471,472  xã Ngọc Tem và xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Lâm sản từ khai thác tận dụng 6,72 ha rừng tự nhiên, rừng trồng tại Tiểu khu 519, 520, 521 huyện Kon rẫy, Kon Tum
Lâm sản từ khai thác tận dụng 674,9 ha rừng tự nhiên tại Tiểu khu 755,756,762  xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Lâm sản từ khai thác tận dụng 770,95 ha rừng tự nhiên tại Tiểu khu 721,734 xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Lâm sản từ khai thác tận dụng 58,4 ha rừng tự nhiên tại Tiểu khu 101 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
Lâm sản khai thác tận dụng 379,9 ha rừng tự nhiên.
5 Sở Tài chính tỉnh Bình Phước Quyền sử dụng đất dự án trồng 451,6 ha rừng tại xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Quyền sử dụng đất dự án trồng 615,6 ha tại tiểu khu: 220, 221 và 227 - Ban QL rừng phòng hộ rừng Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
6 Ban quản lý Dự án Nhà máy Chế biến gỗ MDF Kiên Giang Lâm sản (chưa khai thác) từ rừng tràm phòng hộ, công trình xây dựng, hệ thống kênh, mương xã Vân Khánh, huyện An Minh, Kiên Giang.
Lâm Sản (Chưa khai thác) từ rừng tràm phòng hộ, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Lâm sản (chưa khai thác) từ rừng tràm phòng hộ, hệ thống kênh mương, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, Kiên Giang.
7 BQL Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh GĐ 2014 - 2015 (Vĩnh Bình) Thẩm định giá gỗ (68.796 cây) khai thác trong phương án tỉa thưa điều chỉnh mật độ khu rừng giống chuyển hóa thuộc tiểu Khu 8, khoảnh 11, tại ấp Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
8 Công ty Cổ phần Thế Kỷ Trang trại trồng cao su và trồng rừng.
9 Công ty TNHH MTV Thương mại - Môi trường Thiên Phước Thẩm định giá trị 1.287.248 m3 vật liệu san lấp tận thu; Quyền sử dụng đất; Rừng cao su tại Số 11/2/19 khu phố 11, đường Nguyễn Văn Tiên, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
10 Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành Rừng trồng (diện tích: 2.743.635 m2)
11 Công ty TNHH TM DV Xuất nhập khẩu Kim Huỳnh Thẩm định giá 500ha vườn cây cao su tại tỉnh Đăk Lăk
 

Đối tác

717046117681021.jpg 486694649790077.jpg 054624188068175.jpg 939863259730012.jpg 618180599405213.jpg -317.jpg 9043446084427190.png 145817928687401.jpg 806892218181292.png 3177654534442310.jpg 8447707002648190.png 6341244155526930.jpg 9784465175440250.jpg 9993118633286870.jpg 0859395913557580.jpg 886878648943038.jpg 9656435173017150.png