THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 • Năm 2000:
  • Bằng Khen trưởng ban vật giá Chính Phủ
 • Năm 2001:
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
  • Bằng Khen và cờ thi đua của Trưởng ban vật giá Chính Phủ
 • Năm 2002:
  • Bằng Khen và cờ thi đua Trưởng ban vật giá Chính Phủ
 • Năm 2004:
  • Huân chương lao động hạng Ba năm 2004
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính năm 2004
  • Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2004
 • Năm 2005:
  • Bằng khen và Cờ Thi đua Chính phủ năm 2005
  • Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2005
 • Năm 2006:
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính năm 2006
  • Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2006
 • Năm 2007:
  • Bằng khen của Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khen tặng Cty CP Thông tin và thẩm định giá Miền Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc năm 200
  • Giải Cúp vàng Thương hiệu hội nhập năm 2007
  • Bằng khen Trung Ương Đoàn TNCS TPHCM năm 2007
  • Cờ thi đua chính phủ Đơn vị dẫn dầu phong trào thi đua năm 2007
  • Cờ thi đua của Bộ Tài chính Đơn vị dẫn dầu phong trào thi đua  năm 2007
  • Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2007
 • Năm 2008
  • Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu
  • Bằng khen của Chủ tịch phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam
  • Giải Tập thể Lao động Xuất sắc
 • Năm 2009
  • Huân chương Lao động Hạng Nhì
  • Cúp thương hiệu vàng
  • Giải tập thể lao động xuất sắc
  • Bằng khen của Bộ Công Thương
 • Năm 2010
  • Giải Doanh nghiệp hội nhập
  • Cúp thương hiệu bền vững
  • Giải Trusted Brands
  • Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
  • Cờ thi đua của Bộ Tài chính
  • Giải tập thể lao động xuất sắc
 • Năm 2011
  • Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng Asean
  • Giải doanh nghiệp Sài gòn Tiêu Biểu
  • Giải Trusted Brands
  • Cờ thi đua
  • Cờ thi đua của Bộ Tài chính
  • Giải tập thể lao động xuất sắc
 • Năm 2012
  • Cờ thi đua của Bộ Tài chính
  • Giải Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu
  • Giải tập thể lao động xuất sắc
  • Giải Trusted Brands
 • Năm 2013
  • Giải Excellent
  • Bằng khen của Tổng liên Đoàn Lao động
  • Giải Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu
  • Giải tập thể lao động xuất sắc
  • Giải Trusted Brands
 • Năm 2014
  • Giải thưởng Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu Asean
  • Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp
  • Huân chương lao động hạng Nhất
  • Giải tập thể lao động xuất sắc
  • Giải Trusted Brands
  • Bằng khen của Bộ Công Thương
  • Cờ và Bằng khen của UBND Thành phố
 • Năm 2015
  • Giải Trusted Brands
  • Bằng khen doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu
  • Bằng khen tập thể lao động xuất sắc của Bộ Tài Chính
 • Năm 2016
  • Thương hiệu hàng đầu Việt Nam
  • Giải thưởng Trusted Brand
  • Thương hiệu sao vàng
  • Bằng Khen của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
  • Bằng khen tập thể lao động xuất sắc của Bộ Tài Chính
 • Năm 2017
  • Doanh nghiệp thẩm định giá tốt nhất Việt Nam
  • Doanh nghiệp thẩm định giá tốt nhất năm 2017
  • Bằng khen tập thể lao động xuất sắc của Bộ Tài Chính
  • Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam
 • Năm 2018
  • Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 
  • Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu
  • Thương hiệu sao vàng
  • Bằng Khen của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
  • Bằng khen tập thể lao động xuất sắc của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
  • Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
 • Năm 2019
  • Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  • Cờ Truyền thống của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  • Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
 • Năm 2020
  • Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
  • Cờ Thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh
  • Giấy khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận 1
 • Năm 2022
  • Cúp vàng Đơn vị xuất sắc năm 2022 của Hội Thẩm định giá Việt Nam
Nhận Yêu cầu Tư vấn