• -1876_1349x800.png
 • -3654_1349x800.png
 • -7481_1349x800.png
 • -7975_1349x800.png
 • -1217_1349x800.jpg
 • -5042_1349x800.jpg
 • -1068_1349x800.jpg
 • -3431_1349x800.jpg
 • -6833_1349x800.png

Giới thiệu về công ty SIVC

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
 • Tổng quan về SIVC:
Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam, tiền thân là Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam (SIVC) thuộc Bộ Tài chính được thành lập từ năm 1999 theo Quyết định Số 108/1999/QĐ-BVGCP, ngày 09/09/1999 của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ và Quyết định số 113/2003/QĐ-BTC, ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Chuyển Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ vào trực thuộc Bộ Tài chính”. 
Qua hơn 18 năm xây dựng và phát triển, SIVC thực sự đã trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy của quý khách hàng trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh. Đáp lại sự tin cậy của khách hàng, SIVC không ngừng cải tiến, hoàn thiện chính mình, SIVC đã xây dựng được hệ thống 33 Chi nhánh và 04 Văn phòng đại diện, với đội ngũ nhân sự hơn 200 người trải đều trên khắp mọi miền đất nước.
 •  Các cơ sở pháp lý hoạt động:
  • Cơ sở pháp lý:
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301618495, đăng ký lần đầu ngày 11/01/2008, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 31/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam.
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá số 002/TĐG cấp lần đầu, ngày 19/8/2015 do Bộ Tài Chính về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam.
  • Quyết định số 119/QĐ-BTC ngày 19/01/2017 về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2017.
  • Thông báo số 54/TB-BTC ngày 24/01/2017 của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2017.
  •  Các tổ chức trong nước và quốc tế đã tham gia:
  •  Thành viên Viện Thẩm định Hoàng gia Anh (RICS).
  •  Thành viên của VPC Châu Á Thái Bình Dương.
  •  Thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
  • Thành viên của Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh.
  •   Thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
  •  Thành viên của Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.
 • CƠ CẤU TỔ CHỨC:
  • Sơ đồ tổ chức:Tổng số nhân viên của SIVC là: 209 người trong đó:
 • Sau đại học: 06 người.
 • Đại học: 178 người.
 • Khác: 25 người.
Stt Họ và tên Quá trình công tác Thâm niên công tác
01 Nguyễn Văn Thọ
 • Chức danh: Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc.
 • Nguyên Vụ trưởng Ban Vật giá Chính phủ.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số 06082Đ1;             Thẻ FRICS 1262834.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ Kinh tế, Luật sư.
 • Thành viên Viện Thẩm định Hoàng gia Anh (FRICS).
 • Thành viên Hiệp hội Môi giới Bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương (VPC).
 • UV. BCH Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh.
34 năm
02 Trương Văn Ri
 • Chức danh: Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số 06077Đ1.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.
 • Kinh nghiệm công tác: Trưởng phòng Vật giá - Sở Tài chính tỉnh An Giang; Phó Giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang; Trợ lý Tổng Giám đốc SIVC; Phó Tổng Giám đốc SIVC.
39 năm
03 Lê Minh Toán
 • Chức danh: Phó Tổng Giám đốc.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số II 05060.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sỹ Luật, Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kinh tế.
 • Kinh nghiệm công tác: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.
22 năm
04 Đào Vũ Thắng
 • Chức danh: Ủy viên HĐQT, Trợ lý Tổng Giám đốc.
 • Thẩm định viên về giá. TĐG số IV 06208;                    Thẻ MRICS số 6650552.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Cơ khí.
 • Thành viên Viện Thẩm định Hoàng gia Anh (MRICS).
 • Thành viên Hiệp hội Môi giới Bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương (VPC).
 • Kinh nghiệm công tác: Giám đốc Chi nhánh SIVC Cần Thơ; Sóc Trăng; Đăk Lăk; Gia Lai; Kon Tum; Quảng Ninh; Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Giám đốc Ban Công nghệ Thông tin, Trưởng Ban Kiểm soát.
14 năm
05 Hồ Bảo Huy
 • Chức danh: Giám đốc Ban nghiệp vụ TĐG I
 • Thẩm định viên về giá. TĐG số VIII13.817.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sau đại học, Kỹ sư Cơ khí, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.
 • Kinh nghiệm công tác: Phó Trưởng phòng Động sản, Giám đốc Chi nhánh SIVC Phú Yên; Quảng Nam.
15 năm
06 Nguyễn Minh Châu
 • Chức danh: Giám đốc Ban Nghiệp vụ TĐG VI
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số IX.1057.
 • Kiểm toán viên.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán.
 • Kinh nghiệm công tác: Trợ lý Kiểm toán; Chuyên viên Thẩm định giá trị doanh nghiệp.
08 năm
07 Dương Hoài Bắc
 • Chức danh: Giám đốc Chi nhánh SIVC Bình Định.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số V09.223.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng.
 • Kinh nghiệm công tác: Phó phòng Thẩm định giá; Phó Giám đốc Chi nhánh SIVC Bình Định.
14 năm
08 Hồ Như Hải
 • Chức danh: Phó Giám đốc Chi nhánh Bình Thuận.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số V09.236.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.
 • Kinh nghiệm công tác: Chuyên viên thẩm định.
16 năm
09 Nguyễn Hoàng Thanh
 • Chức danh: Phó Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Long.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số V09.279.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Điện tử.
 • Kinh nghiệm công tác: Phó phòng Thẩm định giá; Trưởng phòng Thẩm định giá.
14 năm
10 Nguyễn Cảnh Sơn
 • Chức danh: Giám đốc Chi nhánh Nghệ An
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số IV06.321.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Tin học.
 • Kinh nghiệm công tác: Phó Giám đốc Chi nhánh SIVC Nghệ An; Trưởng Văn phòng Đại diện Thanh Hóa.
12 năm
11 Hồ Công Hiếu
 • Chức danh: Phó Giám đốc Chi nhánh Nghệ An
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số VI10.364.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật.
 • Kinh nghiệm công tác: Chuyên viên Thẩm định giá.
12 năm
12 Nguyễn Văn Vốn
 • Chức danh: Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số VI10.448.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.
 • Kinh nghiệm công tác: Chuyên viên Thẩm định.
14 năm
13 Nguyễn Thị Tuyết Anh
 • Chức danh: Phó Giám đốc Chi nhánh Đắk Lắk.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số VIII13.715.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.
 • Kinh nghiệm công tác: Giám đốc Chi nhánh SIVC Đắk Nông.
13 năm
14 Trà Huỳnh Thanh Trúc
 • Chức danh: Giám đốc Ban Kiểm soát Chất lượng
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số XII17.1876.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế .
 • Kinh nghiệm công tác: Giám đốc Ban Kiểm soát Chất lượng, Chuyên viên Thẩm định giá..
08 năm
15 Trịnh Thị Nhàn
 • Chức danh: Phó Trưởng phòng Kiểm soát Chất lượng - Chi nhánh SIVC Hà Nội.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số VIII13.897.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.
 • Kinh nghiệm công tác: Chuyên viên.
12 năm
16 Bùi Tuấn Đôn
 • Chức danh: Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 - Chi nhánh SIVC Hà Nội.
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số IX14.1092.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân qtkd.
 • Kinh nghiệm công tác: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ.
05 năm
17 Nguyễn Vũ Trường Giang
 • Chức danh: Trợ lý Tổng Giám đốc
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số XII17.1707.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Địa chất.
 • Kinh nghiệm công tác: Trợ lý Tổng Giám đốc; Chuyên viên Thẩm định giá.
09 năm
18 Lê Quốc Việt
 • Chức danh: Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số X15.1446.
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán –  Kiểm toán.
 • Kinh nghiệm công tác: Chuyên viên Thẩm định.
09 năm
19 Đặng Thị Tâm
 • Chức danh: Giám đốc Ban Tài chính – Kế Toán
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số XI16.1597
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính – Tiền tệ - Tín dụng.
 • Kinh nghiệm công tác: Kế toán tổng hợp; Giám đốc Ban Tài chính – Kế toán; Chuyên viên Thẩm định giá.
12 năm
20 Phạm Văn Lào
 • Chức danh: Phó Giám đốc Chi nhánh SIVC Gia Lai
 • Thẩm định viên về giá. Thẻ TĐV số XI16.1532
 • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Kế toán .
 • Kinh nghiệm công tác: Phó Giám đốc Chi nhánh SIVC Gia Lai.
13 năm
 

Các bài viết khác

Đối tác

717046117681021.jpg 486694649790077.jpg 054624188068175.jpg 939863259730012.jpg 618180599405213.jpg -317.jpg 9043446084427190.png 145817928687401.jpg 806892218181292.png 3177654534442310.jpg 8447707002648190.png 6341244155526930.jpg 9784465175440250.jpg 9993118633286870.jpg 0859395913557580.jpg 886878648943038.jpg 9656435173017150.png