• -3889_1349x800.jpg
  • -3654_1349x800.png
  • -3828_1349x800.jpg
  • -7975_1349x800.png
  • -1720_1349x800.jpg
  • -5042_1349x800.jpg
  • -1068_1349x800.jpg
  • -3431_1349x800.jpg
  • -6833_1349x800.png

Đại hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2020-2023

Từ ngày 02/2/2020 - 4/3/2020 Đảng Bộ Công Ty CP Thông tin và Thẩm định giá miền Nam tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc tại TP. HCM với sự tham gia của Đ/c Bí thư Đảng Ủy, Đ/c Phó Bí Thư Đảng Ủy, các đồng chí Bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, các đ/c Đảng viên và các quần chúng ưu tú  tại văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam.  Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, tinh thần nghiêm túc,thẳng thắn, cởi mở. Với tinh thần xây dựng nhiều đại biểu đã có những ý kiến đóng góp thiết thực đối với các mặt công tác lãnh đạo của chi bộ. Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 được thông qua với sự nhất trí cao.

                                                                                     CHI BỘ TỔNG HỢP
                                                                                             CHI BỘ NGHIỆP VỤ TĐG 4


                                                                                     CHI BỘ NGHIỆP VỤ TĐG 3


                                                                                CHI BỘ NGHIỆP VỤ TĐG 5


                                                                        CHI BỘ NGHIỆP VỤ TĐG 1

Đối tác

717046117681021.jpg 486694649790077.jpg 054624188068175.jpg 939863259730012.jpg 618180599405213.jpg -317.jpg 9043446084427190.png 145817928687401.jpg 806892218181292.png 3177654534442310.jpg 8447707002648190.png 6341244155526930.jpg 9784465175440250.jpg 9993118633286870.jpg 0859395913557580.jpg 886878648943038.jpg 9656435173017150.png